Rea!

Hydrokodon 10/325 mg

19400 kr

Hydrokodon är ett narkotiskt smärtstillande medel och hostdämpande medel, liknande kodein. Hydrokodon blockerar receptorerna på nervcellerna i hjärnan som ger upphov till smärtkänslan. Paracetamol är ett icke-narkotiskt smärtstillande (smärtstillande) och febernedsättande medel. Acetaminophen verkar genom att höja tröskeln till smärta, det vill säga för att smärta ska kännas krävs större stimulering av de nerver som är ansvariga för smärtkänslan. Därför minskar den feber genom dess inverkan på hjärnans temperaturreglerande centrum.

Beskrivning

Hydrokodondosering

Dosen ska justeras efter smärtans svårighetsgrad och patientens svar. Man bör dock komma ihåg att tolerans mot hydrokodon kan utvecklas vid fortsatt användning och att förekomsten av ogynnsamma effekter är dosrelaterad.

Den vanliga dosen för vuxna är en tablett var fjärde till sjätte timme efter behov för smärta. Den totala dagliga dosen bör därför inte överstiga 6 tabletter.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar denna medicin, berätta för din läkare om du är allergisk mot det; eller mot andra opioider eller om du har andra allergier. Även denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser, vilket kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekspersonal för mer information.

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din apotekspersonal din medicinska historia, särskilt av hjärnsjukdomar andningsproblem, njursjukdom, leversjukdom och psykiska störningar. Informera även din apotekspersonal om du är gravid eller ammar; eller om du tar/kommer att ta eller slutar ta något receptbelagt eller receptfritt läkemedel

Bieffekter

Varje medicin kan orsaka biverkningar, men många människor har inga eller mindre biverkningar. Tala om för din läkare om något av följande inträffar: dåsighet; yrsel; suddig syn; illamående; kräkningar; förstoppning; svårt att andas; utslag; gulfärgning av huden.