Köp Vicodin online

782 kr4696 kr

Vicodin är ett receptbelagt smärtstillande medel utvecklat för lindring av måttlig till svår smärta. Det är en receptbelagd tablett av hydrokodon och paracetamol (den aktiva ingrediensen i Tylenol). Hydrokodonet i Vicodin är en syntetisk opioid, som aktiverar samma neuroreceptorer som opiatläkemedel som heroin.

Beskrivning

Köp Vicodin online

Köp Vicodin online, Vicodin är ett receptbelagt smärtstillande medel utvecklat för lindring av måttlig till svår smärta. Det är en receptbelagd tablett av hydrokodon och paracetamol (den aktiva ingrediensen i Tylenol). Hydrokodonet i Vicodin är en syntetisk opioid, som aktiverar samma neuroreceptorer som opiatläkemedel som heroin.

Vicodin innehåller en kombination av paracetamol och hydrokodon. Hydrocodone är en opioid smärtstillande medicin. En opioid kallas ibland för narkotika. Acetaminophen är ett mindre potent smärtstillande medel som ökar effekterna av hydrokodon. Vicodin tabletter används för att lindra måttlig till måttlig svår smärta. Vicodin kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinguide.

Denna kombinationsmedicin används för att lindra måttlig till svår smärta. Den innehåller ett opioid (narkotisk) smärtstillande medel (hydrokodon) och ett icke-opioid smärtstillande medel (acetaminophen). Hydrokodon verkar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta. Paracetamol kan också minska feber. Denna produkt rekommenderas inte för användning till barn yngre än 6 år på grund av en ökad risk för allvarliga biverkningar (såsom långsam/grund andning).

Hydrokodon kan bromsa eller stoppa din andning. Använd aldrig detta läkemedel i större mängder eller längre än föreskrivet. Narkotiska smärtstillande medel kan vara vanebildande, även vid vanliga doser. Dela aldrig Vicodin med en annan person, särskilt någon med en historia av drogmissbruk eller missbruk. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan komma åt det.

MISSBRUK AV NARKOTISKA LÄKEMEDEL KAN ORSAKA BEROENDE, ÖVERDOSER ELLER DÖD, särskilt hos ett barn eller annan person som använder läkemedlet utan recept.

Använd inte Vicodin om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Ta inte mer av Vicodin än vad som rekommenderas. En överdos av paracetamol kan skada din lever eller orsaka dödsfall. Ring din läkare omedelbart om du har illamående, smärta i övre delen av magen, klåda, aptitlöshet, mörk urin, lerfärgad avföring eller gulsot (gulning av huden eller ögonen).

Ytterligare information

Välj Kvantitet

15 piller, 25 piller, 50 piller, 90 piller