Rea!

Restoril 30mg

2087 kr

Temazepam är ett bensodiazepinläkemedel som används för att behandla ångest. Det verkar genom att förstärka effekterna av gamma-aminosmörsyra (GABA) i hjärnan. GABA är en signalsubstans som hämmar många av hjärnans aktiviteter. Man tror att överdriven aktivitet i hjärnan kan leda till ångest eller andra psykiatriska störningar och temazepam minskar aktiviteten. Restoril ökar den totala sömntiden.

Beskrivning

Dosering

Den rekommenderade dosen av Restoril är 15-30 mg som tas cirka 30 minuter före sänggåendet. För vissa patienter kan 7,5 mg vara tillräckligt och andra kan behöva 30 mg.

För övergående sömnlöshet kan en dos på 7,5 mg vara tillräcklig, och det rekommenderas att äldre eller försvagade personer börjar med 7,5 mg tills individuella svar har fastställts.

Bieffekter

De vanliga biverkningarna av Restoril är dåsighet, huvudvärk, trötthet, nervositet, yrsel, illamående och hängande känsla nästa morgon. De flesta rapporterade biverkningarna är dock mindre och kräver ingen medicinsk intervention. Sällsynta men allvarliga e-effekter är hjärtklappning, aggression, andningssvårigheter och lågt blodtryck. Men dessa ses sällan hos patienter. Allergiska reaktioner ses ibland. De flesta fall är triviala begränsade till nässelfeber och klåda, men i fallet med en negativ effekt är det alltid bättre att ringa din läkare.